Chińskie znaki zodiaku – sprawdź, którym jesteś!

4
(1)

Chińskie znaki zodiaku, znane również jako Shengxiao, to fascynujący system, który jest częścią chińskiej kultury od tysięcy lat. System ten składa się z 12-letniego cyklu, w którym każdy rok jest powiązany z określonym zwierzęcym znakiem. Te zwierzęce znaki są głęboko zakorzenione w chińskim folklorze i astrologii i mają znaczący wpływ na życie i wierzenia Chińczyków. W tym artykule zagłębimy się w fascynującą historię chińskich znaków zodiaku i ich kulturowe znaczenie.

Chińskie znaki zodiaku na przestrzeni dziejów

Początki chińskiego zodiaku sięgają czasów starożytnych, a jego korzenie są osadzone zarówno w mitologii, jak i astronomii.  Uważa się, że każdy znak zwierzęcy ma odrębne cechy, które są przypisywane ludziom urodzonymi w tym konkretnym roku. Te cechy wpływają na osobowość danej osoby, kompatybilność z innymi, a nawet na jej fortunę i przeznaczenie. Chińskie znaki zodiaku odgrywają znaczącą rolę w różnych aspektach życia, w tym w związkach, wyborach zawodowych, a nawet w czasie ważnych wydarzeń, takich jak śluby i przedsięwzięcia biznesowe.

Na przestrzeni dziejów chińskie znaki zodiaku pozostawały integralną częścią chińskiego społeczeństwa. Zostały one przedstawione w tradycyjnej sztuce, literaturze, a nawet w życiu codziennym. Ludzie często odwołują się do swojego znaku zodiaku podczas interakcji z innymi, a chińskie rodziny często świętują chiński Nowy Rok, dekorując swoje domy symbolami przedstawiającymi zwierzę tego roku.

Z biegiem czasu chińskie znaki zodiaku zyskały popularność i uznanie również poza granicami Chin. Wiele osób na całym świecie zna teraz swój chiński znak i interesuje się jego znaczeniem. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania chińskim zodiakiem w kulturze popularnej, a różne media publikują artykuły, horoskopy, a nawet modę inspirowaną znakami zodiaku.

Jaką rolę odgrywają żywioły w chińskim horoskopie?

W wielu starożytnych kulturach, w tym w chińskiej astrologii, żywioły, które były zarazem życiodajne jak i śmiercionośne, odgrywają znaczącą rolę w zrozumieniu otaczającego świata. Przypisywano im mistyczną moc. Chiński system zodiaku przypisuje określone elementy natury – Drewno, Ogień, Ziemię, Metal i Wodę – do różnych lat, tworząc unikalną kombinację energii żywiołów. 

Charakterystyka żywiołów i lata urodzenia

W dziedzinie filozofii chińskiej koncepcja Pięciu Elementów odgrywa znaczącą rolę w zrozumieniu dynamicznego wzajemnego oddziaływania różnych sił natury. Każdy element reprezentuje określony zestaw cech, które, jak się uważa, wpływają na naszą osobowość, zachowanie, a nawet przeznaczenie. 

1. Drewno

Drewno jako element natury ucieleśnia wzrost, witalność i elastyczność. Tak jak drzewo wyciąga swoje gałęzie w kierunku nieba, osoby posiadające element Drewna często kierują się ambicją i mają wrodzoną zdolność dostosowywania się i poszerzania swoich horyzontów. Podobnie jak witalność bujnego lasu, ludzie z przypisanym żywiołem Drewna są znani ze swojej wibrującej energii, kreatywnej ekspresji i radości życia. Osoby z elementem Drewna mają także niezwykłą zdolność kształtowania swojej wizji przyszłości. Posiadają ducha przedsiębiorczości i często są zmotywowani do wyznaczania ambitnych celów dla siebie i innych. Posiadają naturalną skłonność do przywództwa i są biegli w inspirowaniu i motywowaniu otaczających ich osób. Element Drewna daje silne poczucie  odporności na niesprzyjające okoliczności. Mają zdolność znoszenia wyzwań i niepowodzeń, odbijając się z nową energią. Ten niezachwiany pęd pozwala osobom spod tego żywiołu realizować swoje cele z niezachwianym skupieniem i determinacją, często osiągając niezwykłe sukcesy.

Lata urodzenia, które mieszczą się w elemencie Drewna, obejmują: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

2. Ogień

Ogień jest żywiołem, który ucieleśnia pasję, metamorfozę i intensywność. Jak migoczący płomień, osoby pod wpływem żywiołu Ognia posiadają wewnętrzny blask i magnetyczną charyzmę, która urzeka otaczających ich ludzi. Promieniują ciepłem, entuzjazmem i radością życia, rozpalając inspirację i kreatywność, gdziekolwiek się pojawią.

Osoby związane z żywiołem ognia są znane ze swojej namiętnej natury i zdolności do wyrażania swoich emocji z zapałem. Emanują entuzjazmem i mają wrodzoną zdolność inspirowania innych swoją żywą energią. Ich magnetyzm przyciąga do nich ludzi, czyniąc ich naturalnymi liderami. Osoby te są także spragnione emocji i przygód. Są skłonne do poszukiwania nowych doświadczeń, przyjmowania zmian i odkrywania niezbadanych terytoriów. Rozwijają się w dynamicznych środowiskach, które zapewniają im możliwości rozwoju i poszerzania horyzontów. Ich radość życia inspiruje innych do wyjścia ze swojej strefy komfortu.

Lata urodzenia związane z elementem ognia to: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1995, 2009, 2021.

3. Ziemia

Reprezentując stabilność, pożywienie i energię, żywioł ziemi symbolizuje fundament, na którym kwitnie życie. Podobnie jak żyzna gleba, która pielęgnuje rośliny, jednostki będące pod wpływem żywiołu Ziemi posiadają silne poczucie odpowiedzialności za innych. Są znane ze swojej praktyczności, niezawodności i zdolności do tworzenia poczucia harmonii w swoim otoczeniu.

Ludzie zestrojeni z elementem Ziemi wykazują silne poczucie stabilności i praktyczności. Mają przyziemne podejście do życia i są znani ze swojego  konsekwentnego charakteru. Ziemskie osobowości przodują w efektywnym organizowaniu i zarządzaniu, co czyni ich niezawodnymi i godnymi zaufania towarzyszami. Tk jak Ziemia zapewnia pożywienie wszystkim żywym istotom, jednostki pod wpływem elementu Ziemi mają skłonność do wspierania innych. Są uważnymi słuchaczami i oferują praktyczne rady oraz pomoc potrzebującym. Ich empatyczna natura i cierpliwość czynią z nich doskonałych opiekunów i przyjaciół.

Lata urodzenia związane z elementem Ziemi obejmują: 1924, 1937, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2022.

4. Metal

Element Metalu reprezentuje siłę, nieugiętość i precyzję. Symbolizuje połączenie ziemskich elementów z transformacją orazz mocą ognia, tworząc sprężystą i trwałą siłę. Osoby pod wpływem żywiołu metalu posiadają unikalną mieszankę determinacji, dyscypliny i niezachwianego skupienia, co pozwala im pokonywać wyzwania i osiągać niezwykłe wyniki w każdej dziedzinie.

Jak doskonale naostrzone ostrze, osoby pod wpływem elementu metalu wykazują wysoki poziom dyscypliny i skupienia. Mają jasną wizję swoich celów i potrafią ukierunkować swoją energię na ich osiągnięcie. Osobowości te przodują w ustrukturyzowanych środowiskach, które wymagają precyzji, dbałości o szczegóły i niezachwianej koncentracji. Osoby z żywiołem metalu mają także praktyczny sposób myślenia i preferują efektywność. Są biegli w analizowaniu sytuacji i znajdowaniu najskuteczniejszych rozwiązań. Posiadają silną etykę pracy i dążą do doskonałości w swoich wysiłkach. Osobowości te często przodują w dziedzinach wymagających skrupulatnego planowania, organizacji i myślenia strategicznego. Ponadto osoby pod wpływem elementu metalu mają ambitne usposobienie i nieustanne dążenie do odniesienia sukcesu. Stawiają sobie wysokie wymagania i są zmotywowani do osiągania wielkości na wybranych przez siebie ścieżkach. Osobowości ze stali są znane ze swojego nastawienia na cel, zawsze szukają nowych wyzwań do pokonania i przesuwają granice swoich możliwości.

Lata urodzenia związane z elementem Stal to: 1961, 1973, 1985, 1997, 2010.

5. Woda

Woda reprezentuje przypływy i odpływy życia, odzwierciedlając delikatne fale spokojnego jeziora lub potężną siłę kaskadowego wodospadu. Osoby pod wpływem żywiołu Wody posiadają cechy takie jak intuicja, wrażliwość i głęboki związek ze swoimi emocjami. Dostosowują się do zmian z wdziękiem i posiadają naturalną zdolność poruszania się po ciągle zmieniających się falach życia.

Osoby zestrojone z żywiołem Wody mają podwyższoną intuicję i zdolności percepcyjne. Mają głębokie zrozumienie niuansów emocjonalnych w sobie i innych, co pozwala im wczuwać się i łączyć na głębokim poziomie. Te osobowości mają głębokie poczucie wglądu i często potrafią wyczuć ukryte motywy lub ukryte prawdy. Podobnie jak woda płynąca bez wysiłku wokół przeszkód, osoby pod wpływem elementu wody wykazują dużą zdolność adaptacji i elastyczności. Są w stanie z łatwością dostosować się do różnych sytuacji, akceptując zmiany, zamiast się im opierać. Osobowości wodne posiadają umiejętność płynięcia z prądem i znajdowania kreatywnych rozwiązań dla wyzwań.

Lata urodzenia, które mieszczą się w żywiole Wody, obejmują: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Chińskie znaki zodiaku: 12 zwierząt według chińskiej astrologii.

Jednym z najbardziej fascynujących aspektów chińskiej astrologii jest 12 zwierząt zodiaku, z których każde reprezentuje rok w chińskim kalendarzu. Historia chińskich zwierząt zodiaku posiada wiele związana jest legendą, która głosi, że Nefrytowy Cesarz, władca niebios, postanowił zorganizować wyścig, aby ustalić kolejność zwierząt zodiaku. W wyścigu wzięło udział 12 zwierząt: szczur, wół, tygrys, królik, smok, wąż, koń, koza, małpa, kogut, pies i świnia. Kolejność, w jakiej ukończyli wyścig, określała kolejność zwierząt zodiaku.

Chińskie znaki zodiaku: daty i charakterystyka

1. Szczur: Daty: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960.

Osoby spod znaku szczura są znane ze swojej inteligencji, zdolności adaptacyjnych i zaradności. Mają wysublimowany dowcip i bystry umysł, co pozwala im z łatwością poruszać się w różnych społecznych sytuacjach. Są znane ze swojej zdolności do wykorzystywania okazji i wszelkich okoliczności.

Ludzie urodzeni w roku szczura to osoby o dużych zdolnościach adaptacyjnych, zdolne do bezproblemowego przystosowania się do nowych środowisk i okoliczności. Mają elastyczny charakter i mogą rozwijać się w różnych sytuacjach. Szybko się uczą, co pozwala im z łatwością nawigować po zmianach i wykorzystywać nadarzające się okazje. Szczury są znane take ze swojej zaradności i strategicznego myślenia. Posiadają niesamowitą zdolność maksymalnego wykorzystania ograniczonych zasobów, znajdując sprytne rozwiązania wyzwań. Mają również naturalny talent do oceny ryzyka i korzyści, co pozwala im podejmować mądre decyzje zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Pomimo swojej ambitnej natury, osoby spod znaku szczura rozwijają się w sytuacjach społecznych i cenią sobie relacje. Posiadają doskonałe umiejętności interpersonalne i lubią współpracować z innymi, aby osiągnąć wspólne cele. To lojalni przyjaciele i wspierający partnerzy, zawsze gotowi podać pomocną dłoń w razie potrzeby. Oprócz tego mają naturalny talent do zarządzania finansami. Posiadają wrodzoną umiejętność mądrego obchodzenia się z pieniędzmi i dokonywania rozsądnych inwestycji. Szczury są wykwalifikowane w dostrzeganiu okazji do zysków finansowych i są znane ze swojej zdolności do gromadzenia bogactwa.

2. Wół: Daty: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961.

Wół reprezentuje niezachwianą determinację, niezawodność i silną etykę pracy. Osoby urodzone pod tym znakiem są znane ze swojej twardo stąpającej po ziemi natury, praktycznego sposobu myślenia i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami z niezachwianą wytrwałością.

Woły są znane ze swojej niezachwianej niezawodności i wiarygodności. Są osobami godnymi zaufania, które rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań i obowiązków. Ludzie mogą liczyć na to, że osoby te będą tam w razie potrzeby, ponieważ cenią sobie lojalność i honorują swoje zobowiązania. Osoby spod znaku Wołu mają także wyjątkową etykę pracy i sumienne podejście do życia. Są gotowi włożyć niezbędny wysiłek i całkowicie poświęcić się swoim zadaniom. Są metodyczne w swoim podejściu, skrupulatnie planują i organizują swoje wysiłki, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Cechą charakterystyczną tego znaku jest również cierpliwość. Wół oosiada zdolność wytrwania w trudnych czasach, cierpliwie dążąc do swoich celów. Rozumie, że sukces często wynika ze konsekwencji i jest gotowy zainwestować niezbędny czas i wysiłek, aby osiągnąć swoje cele.

3. Tygrys: Daty: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962.

Znak ten jest szanowany za odwagę, pasję i niezależnego ducha. Osoby urodzone pod tym znakiem odznaczają się zaciekłą determinacją i urzekającą aurą, która wyróżnia ich z tłumu. 

Tygrysy ucieleśniają niezachwianą odwagę i nieustraszoność. Posiadają wrodzoną zdolność do stawiania czoła wyzwaniom bez wahania. Nie boją się podejmować ryzyka, a ich śmiałość często prowadzi je do niezwykłych wyczynów. Osoby spod tego znaku wykazują silne poczucie niezależności. Posiadają naturalną pewność siebie, która pozwala im realizować swoje cele bez poleganiu na innych. Tygrysy mają niezwykłą zdolność do ufania swoim instynktom i stawiania czoła przeciwnościom losu. Mają także urzekającą prezencję i magnetyczną osobowość, która przyciąga do nich innych. Posiadają wrodzony urok i umiejętność przyciągania uwagi bez wysiłku. Tygrysy są naturalnymi przywódcami i mają zdolność inspirowania i motywowania otaczających ich osób.

4. Królik: Daty: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963.

Królik uosabia wdzięk, wrażliwość i opiekuńczego ducha. Osoby urodzone pod tym znakiem odznaczają się łagodnym usposobieniem i naturalną zdolnością do budowania harmonijnych związków. 

Osoby z roku Królika emanują pogodną i łagodną aurą. Mają spokojną naturę, która stara się zachować harmonię w swoim otoczeniu. Rozwijają się w spokojnym otoczeniu i potrafią stworzyć poczucie spokoju i równowagi w swoich interakcjach. kluczową cechą tego znaku jest wrażliwość. Osoby te posiadają zwiększoną świadomość emocji i potrzeb innych. Mają intuicyjną naturę, co pozwala im wczuć się w otoczenie i oferować komfort i wsparcie w razie potrzeby. ludzie o tym znaku posiadają także niezwykłą zdolność adaptacji i pragnienie harmonii. Z łatwością dostosowują się do różnych sytuacji i znajdują wspólny język z innymi. Króliki mają naturalną zdolność do promowania współpracy i budowania poczucia jedności w interakcjach społecznych.

5. Smok: Daty: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964.

Smok emanuje władczą obecnością, reprezentując siłę, ambicję i pionierskiego ducha. Osoby urodzone pod tym znakiem posiadają wyjątkowe cechy, które je wyróżniają. 

O osoby spod znaku Smoka słyną z ogromnej mocy i odwagi. Posiadają wewnętrzną siłę, która pozwala im pokonywać wyzwania. Nieustraszenie podążają za swoimi marzeniami, podejmując ryzyko i wykorzystując okazje z niezachwianą pewnością siebie. Są mądre i pragną wiedzy. Mają bystry intelekt i głód nauki. Starają się poszerzyć swoje zrozumienie świata i często są dobrze oczytane i posiadają wiedzę na różne tematy. Ich mądrość pozwala im udzielać innym wnikliwych wskazówek. Pomimo swojej potężnej natury ludzie urodzeni w roku Smoka mają hojne i lojalne serce. Cenią swoje relacje i są zaciekle lojalni wobec swoich bliskich. Często oferują wsparcie i ochronę w razie potrzeby, czyniąc z nich niezawodnych i oddanych przyjaciół i partnerów.

6. Wąż: Daty: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013,2025

Wąż ucieleśnia złożoną i wieloaspektową naturę, łącząc mądrość, intuicję i kreatywność. Osoby urodzone pod tym znakiem posiadają wyjątkowy urok.

Węże otoczone są aurą tajemniczości, mają cichą i introspektywną naturę, często ukrywają swoje myśli i emocje. Są zręczne w utrzymywaniu poczucia intrygi i fascynacji, pozostawiając innych ciekawi ich intencji i działań. Osoby urodzone w roku Węża wykazują także niezwykłą determinację i odporność. Posiadają umiejętność dostosowywania się do zmieniających się okoliczność. Do wyzwań podchodzą ze spokojem i strategicznym nastawieniem, wykorzystując swoją zaradność do pokonywania przeszkód i osiągania swoich celów. Ludzie powiązani ze znakiem Węza są uważnymi obserwatorami swojego otoczenia. Posiadają ostry analityczny umysł i skrupulatną dbałość o szczegóły. Dokładnie oceniają sytuacje i ludzi, umożliwiając im dokonywanie przenikliwych osądów i strategicznych decyzji.

7. Koń: Daty: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Koń ma żądną przygód i porywczą naturę, ucieleśniającą takie cechy, jak odwaga, charyzma i determinacja. Osoby urodzone pod tym znakiem mają wyjątkowy zapał do życia.  Rozwijają się dzięki przygodom i eksploracji. Mają nienasycone pragnienie odkrywania nowych horyzontów i często pociągają ich ekscytujące doświadczenia. Ludzie o znaku Konia są istotami towarzyskimi, które lubią towarzystwo innych i są znane ze swojej towarzyskiej natury. Mają również ducha rywalizacji. Stawiają sobie ambitne cele i niestrudzenie pracują, aby je osiągnąć. Rozwijają się w trudnych sytuacjach i często przodują w konkurencyjnych środowiskach, wykorzystując swój zapał i odporność, aby odnieść zwycięstwo.

8. Koza (Owca): Daty: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Owca ma spokojną i łagodną naturę, symbolizującą współczucie, kreatywność i harmonię. Jako jeden z najbardziej spokojnych i opiekuńczych znaków, Owca ucieleśnia poczucie spokoju i zadowolenia. 

Osoby te mają podwyższoną wrażliwość i intuicję. Mają dużą świadomość emocji i potrzeb innych, co czyni ich doskonałymi słuchaczami i powiernikami. Często polegają na swojej intuicji, aby podejmować decyzje i poruszać się po dynamice międzyludzkiej z wdziękiem i zrozumieniem. Owce stawiają na pierwszym miejscu swoje rodziny i mają silne poczucie obowiązku wobec swoich bliskich. Są troskliwe i oddane, zapewniając ciepłe i pełne miłości środowisko dla członków swojej rodziny. 

9. Małpa: Daty: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Znak zodiaku Małpy jest znany ze swojego sprytu, zdolności adaptacyjnych i psotnej natury. Osoby urodzone pod tym znakiem odznaczają się bystrym dowcipem, pragnieniem wiedzy i skłonnością do zabawy. 

Osoby urodzone pod znakiem Małpy posiadają wyjątkowy poziom inteligencji i są znane ze swoich umiejętności szybkiego myślenia i rozwiązywania problemów. Są sprytne i zaradne, posiadają naturalną zdolność znajdowania rozwiązań złożonych problemów. Mają duże poczucie ciekawości i zawsze chętnie uczą się nowych rzeczy. Są także bardzo elastyczne i posiadają naturalną zdolność dostosowywania się do zmieniających się okoliczności. Są również zaradne i posiadają kreatywny sposób myślenia, który pozwala im znajdować rozwiązania problemów. Szybko się uczą i mają naturalną zdolność przystosowania się do nowych sytuacji.

Osoby spod znaku Małpy mogą stać się niespokojne i łatwo się nudzą, często szukając nowych doświadczeń i przygód, aby zaspokoić swoją ciekawość. Mogą też być impulsywni i działać nieroztropnie, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Muszą oni nauczyć się równoważyć swoją niespokojną naturę z poczuciem odpowiedzialności i szacunku dla innych.

10. Kogut: Daty: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Znak Koguta ucieleśnia pewność siebie, praktyczność i lojalność. Osoby urodzone pod tym znakiem odznaczają się silną etyką pracy, dbałością o szczegóły oraz pragnieniem porządku i struktury. 

Osoby spod znaku Koguta emanują pewnością siebie i dumą ze swoich umiejętności. Posiadają silne poczucie pewności siebie i nie boją się przejąć kontroli i przewodzić. Inspirują innych swoją asertywnością. Mają również wrodzone pragnienie precyzji i doskonałości. Zwracają skrupulatną uwagę na szczegóły i mają wysokie standardy dla siebie i otaczających ich osób. Ludzie spod znaku Koguta są znani także ze swojej silnej etyki pracy i zdyscyplinowanego podejścia do życia. Nie boją się podejmować niezbędnych wysiłków, aby osiągnąć swoje cele. Osoby te mają poczucie odpowiedzialności i poważnie traktują swoje zobowiązania.

11. Pies: Daty: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970 itd.

Znak ten emanuje cechami lojalności, uczciwości i niezawodności. Osoby urodzone pod tym znakiem mają silne poczucie odpowiedzialności i instynkt opiekuńczy wobec swoich bliskich. 

Psy są znane ze swojej niezachwianej lojalności i oddania. Priorytetowo traktują swoje relacje i zawsze są dla swoich bliskich.Tworzą głębokie więzi i zaciekle chronią tych, na których im zależy. Ich lojalność rozciąga się również na ich przyjaźnie i zobowiązania zawodowe. Psy są takze znane ze swojej uczciwości i prawości. Cenią przejrzystość i utrzymują silny kompas moralny. To powiernicy, na których można polegać, znani z umiejętności dochowania tajemnic i szczerej rady. Ich bezpośredni charakter jest często doceniany przez innych.

12. Świnia: Daty: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971 itd.

Znak zodiaku Świni jest znany ze swojej życzliwości, szczerości i przyjaznego charakteru. Osoby urodzone pod tym znakiem ucieleśniają łagodną duszę, posiadają współczujące spojrzenie na życie i silne poczucie empatii. 

osoby te są znane ze swojej hojnej natury. Czerpią radość z dzielenia się i dawania innym, nie oczekując niczego w zamian. Mają bezinteresowną postawę, co czyni ich niezawodnymi przyjaciółmi i bliskimi, którzy zawsze są gotowi wspierać i podnosić na duchu innych. osoby urodzone w roku Świni mają radość życia i pozytywne nastawienie. Cieszą się prostymi przyjemnościami i znajdują szczęście w małych rzeczach. Świnie mają wrodzoną zdolność dostrzegania jasnych stron każdej sytuacji, szerząc optymizm i radość wśród otaczających ich osób. Osoby te mają także spokojną i niefrasobliwą naturę. Są biegli w rozwiązywaniu konfliktów i utrzymywaniu harmonijnych relacji. Ludzie spod znaku Świni są z natury ufnymi i szczerymi osobami. Mają wiarę w dobroć innych i są otwarci w swoich interakcjach. Cenią szczerość i budują relacje oparte na zaufaniu, dzięki czemu są godnymi powiernikami sekretów i przyjaciółmi.

Chińskie znaki zodiaku: legenda powstania.

Według starożytnej chińskiej legendy Nefrytowy Cesarz, władca niebios, chciał znaleźć sposób na mierzenie czasu. Postanowił zorganizować wyścig i zaprosił do udziału wszystkie zwierzęta w królestwie. Pierwszych 12 zwierząt, które przekroczą linię mety, otrzyma rok w cyklu zodiaku, w kolejności, w jakiej ukończyły wyścig.

W dniu wyścigu zwierzęta zgromadziły się na linii startu. Szczur, będąc małym i przebiegłym zwierzęciem, zapytał wołu, czy może przejechać na grzbiecie przez rzekę. Wół zgodził się, nie podejrzewając prawdziwych intencji szczura. Kiedy przekraczali rzekę, szczur nagle zeskoczył z grzbietu wołu i jako pierwszy przekroczył linię mety, stając się pierwszym zwierzęciem w cyklu zodiaku.

Wół, choć został oszukany, nadal zajmował drugie miejsce w cyklu zodiaku. Tygrys, który był silny i szybki, zajął trzecie miejsce. Królik, który był mały i zwinny, przeskoczył linię mety na czwartym miejscu. Następnie pojawił się smok, który miał być najszybszy ze wszystkich zwierząt, ale zatrzymał się po drodze, by sprowadzić deszcz dla ludzi na ziemi. Wąż, który był dobrym przyjacielem smoka i postanowił mu pomóc, prześlizgnął się przez linię mety jako następny. Koń zajął siódme miejsce.

Koza, małpa i kogut razem dotarli do mety, współpracując razem, aby przeprawić się przez rzekę. Pies, który był lojalny i zdeterminowany, uplasował się na jedenastym miejscu. W końcu świnia, która była powolna, ale stabilna, przekroczyła linię mety na dwunastym miejscu.

W ten sposób Nefrytowy Cesarz przyznał każdemu zwierzęciu rok w cyklu zodiaku, przy czym szczur był pierwszym, a świnia ostatnim. Uważa się, że ludzie urodzeni w każdym roku cyklu zodiaku mają cechy zwierzęcia związanego z tym rokiem.

Jakie są różnice między chińskimi i zachodnimi znakami zodiaku?

Astrologia od dawna fascynuje ludzką wyobraźnię, oferując wgląd w cechy osobowości, kompatybilność i wpływ ciał niebieskich na nasze życie. W tym artykule zagłębimy się w intrygujące kontrasty między chińskimi i zachodnimi znakami zodiaku, rzucając światło na ich pochodzenie, symbolikę i interpretację.
 
Zodiak zachodni opiera się na pozycji słońca względem Ziemi w momencie narodzin danej osoby. Wynika to z 12-miesięcznego cyklu, z każdym znakiem obejmującym około jednego miesiąca. Zodiak zachodni wywodzi się ze starożytnych cywilizacji greckich i babilońskich. Natomiast chiński zodiak, zwany także Sheng Xiao, opiera się na 12-letnim cyklu, w którym każdy rok jest powiązany ze znakiem zwierzęcym. 

Zachodnie znaki zodiaku są reprezentowane głównie przez konstelacje na nocnym niebie. Dwanaście znaków, takich jak Baran, Byk i Lew, jest powiązanych z różnymi postaciami mitologicznymi i posiada odrębne cechy osobowości przypisane każdemu znakowi. Chińskie znaki zodiaku są reprezentowane przez dwanaście zwierząt. Uważa się, że te zwierzęce znaki ucieleśniają unikalne cechy i są związane z różnymi kulturowymi i mitycznymi znaczeniami w chińskim folklorze.

Podczas gdy zachodnie znaki zodiaku pozostają niezmienne przez lata, na chińskie znaki zodiaku dodatkowo wpływa pięć elementów: Drewno, Ogień, Ziemia, Metal i Woda. Każdy element wchodzi w interakcję ze znakiem zwierzęcia, co powoduje cykl, który się powtarza. Połączenie znaku zwierzęcego i żywiołu zapewnia dalszy wgląd w osobowość i przeznaczenie danej osoby.

Chiński znak zodiaku 2023?

Żegnając się z Rokiem Tygrysa, z niecierpliwością oczekujemy nadejścia nowego roku w cyklu chińskiego zodiaku. W 2023 roku uwaga skupia się na łagodnym i uroczym Króliku. Ze swoją kapryśną naturą i ujmującymi cechami Królik symbolizuje szczęście, spokój i kreatywność. 

Rok Królika przypada na 12-letni cykl chińskiego zodiaku i powtarza się co dwanaście lat. W kulturze chińskiej Królik zajmuje szczególne miejsce jako symbol szczęścia, elegancji i pokoju. Uważa się, że osoby urodzone w Roku Królika ucieleśniają cechy związane z tym znakiem zodiaku.

Jak przydatny był ten artykuł ?

Kliknij na gwiazdki i oceń artykuł

Średnia ocena 4 / 5. Liczba głosów 1

Bądź pierwszy i oceń artykuł